Diagnosis & Procedure Coding Fundamentals

เนื่องจากชีวิต intern จำเป็นต้องสรุปชาร์ทเยอะ พี่นรรนเลยแนะนำให้ฟังบรรยายที่พี่เขาเคยบรรยายให้ resident ใหม่ฟังเมื่อปี 2006 เกี่ยวกับเรื่องการลงรหัสโรคครับ ฟังดูแล้วมีหลายอย่างที่ผมไม่รู้มาก่อนเยอะเหมือนกัน เลยเอามาแชร์ครับ (ดาวน์โหลดสไลด์ได้ที่นี่ครับ)

What is ICD-10 and Why?

 • ICD-10 คือมาตรฐานการจัดหมวดหมู่ของโรค ปัญหาทางสุขภาพ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางสถิติเป็นหลัก
 • ในประเทศไทยใช้เบิกค่ารักษาเป็นหลัก โดย ICD-10 ใช้กับโรคและ ICD-9-CM ใช้กับหัตถการ
 • ที่ต้องใช้ ICD-10 เพราะเป็นเหมือนภาษากลางเวลาคุยกันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 • เวลาร.พ.ส่งข้อมูล ICD-10 และ ICD-9 ไปให้ทางหน่วยงานกลาง หน่วยงานกลางก็จะดูว่าอยู่ DRG (Diagnosis-related group) กลุ่มไหน เพื่อเอาไปคำนวณเป็นค่า RW (Relative Weight) เพื่อเบิกเงินคืน
 • RW เป็นตัวบอกความ severe คือค่ายิ่งมากยิ่ง severe มาก ก็จะเบิกเงินคืนได้มาก (คนไข้ยิ่งเยินยิ่งต้องใช้ทรัพยากรเยอะ) ซึ่งอาจเบิกได้มากกว่าหรือน้อยกว่าที่เราใช้ไปจริงก็ได้ขึ้นกับ RW ที่คำนวณได้
 • RW คำนวณจาก หลายๆอย่าง เช่น จำนวนโรคที่เป็น ความซับซ้อนของโรค โรคที่เลือกมาเป็นโรคหลัก หัตถการที่เราได้ทำไป ฯลฯ โรคเดียวกันไม่จำเป็นต้องเบิกเงินคืนได้เท่ากัน
 • RW จึงขึ้นอยู่กับ “ความครบถ้วน”ในการลงข้อมูล และ “ความถูกต้อง”ของข้อมูล ทั้งในแง่ของการเลือกโรคมาเป็น Principal diagnosis (PDx) และ Secondary diagnosis (SDx) ความถูกต้องในแง่ของ Severity ถูกต้อง, Specificity ถูกต้อง
 • จากนั้นเป็นการยกตัวอย่างเคส Pneumonia เยินๆเคสนึง ถ้าลง PDx: Pneumonia อย่างเดียว ได้ RW 0.7142 แต่ถ้าเราลงให้ครบทั้ง underlying ทั้งการใส่ ETT อะไรไป สุดท้ายจะได้ RW 2.3146 มากกว่าเดิมเกือบ 3 เท่า

Concept of Diagnosis Coding

 • Principal Diagnosis (PDx) คือ เหตุผลหลักที่คนไข้มา admit จะมีได้อย่างเดียวเท่านั้นและเป็น Final Dx ถ้าต้อง admit ด้วยหลายเหตุผลให้เลือกอันที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุด ถ้าไม่รู้ Dx ที่ชัดเจนก็เลือก sign/symptom ที่ specific ที่สุด
 • Secondary Diagnosis (SDx) คือโรคอื่นที่ทำให้ใช้เงินมากขึ้น โดยทั่วไปก็คือโรคอื่นๆทั้งหมด (มีได้ไม่จำกัด) ไม่จำเป็นต้องลงตามลำดับ SDx จะแบ่งเป็น comorbid หรือ complication แต่การลงว่าเป็นอันไหนไม่มีผลต่อ RW
 • Comorbid จะเกิดก่อน พร้อม หรือหลังจาก PDx ก็ได้ทั้งนั้น ขอแค่เกิดก่อน admit ส่วน Complication คือเกิดหลัง admit โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผลมาจาก PDx
 • Other diagnosis ต่างจาก SDx ตรงไม่ได้ใช้เงินมากขึ้น และไม่ได้ทำให้คนไข้เสี่ยงมากขึ้น ไม่มีผลต่อ RW
 • มียกตัวอย่างหลายเคส เช่น Pneumonia มาด้วย respiratory failure ทั้งคู่เกิดก่อนมารพ.ตอนลง PDx ต้องลงเป็น Respiratory failure เพราะใช้ทรัพยากรเยอะสุด แล้วลง Pneumonia เป็น Comorbid แต่ถ้า Respiratory failure เกิดหลัง admit PDx จะเป็น Pneumonia แทน
 • อีกเคสคือมา admit ด้วย pneumonia นอนๆไปดันมี diarrhea ก็ต้องลงโรคที่ทำให้ diarrhea ไว้ใน complicaiton (แม้จะไม่เกี่ยวกันกับโรคหลัก)
 • ICD-9-CM เป็นรหัสหัตถการ (พยาบาลทำแผลก็มี code) แต่เราไม่จำเป็นต้องลงทุกอย่างเพราะ บางอย่างก็ไม่ได้ RW เพิ่ม ที่ควรลงก็พวก CT,MRI หัตถการต่างๆ การผ่าตัด ฯลฯ แต่พวกเจาะเลิอด, ให้ iv ไม่จำเป็นต้องลง
 • Principal operation (POp) หัตถการที่ทำเป็นหลักเพื่อการรักษาโรคใน admission นั้น มีได้อย่างเดียว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นหัตถการที่ทำเพื่อรักษาโรคหลัก ถ้ามีมากกว่าหนึ่งหัตถการก็ตัดสินใจเอาเลยว่าอันไหนสำคัญสุด ถ้าสำคัญพอกันก็เอาอันที่ใช้เงินเยอะสุด
 • Secondary operation (SOp) หัตถการอื่นที่เหลือ มีได้ไม่จำกัด และลำดับไม่สำคัญ

Basics of ICD-10

 • ICD-10 เป็นตัวอักษรผสมตัวเลข 3-5 หลัก ขึ้นกับการแบ่ง ยิ่งลึกยิ่งหลายหลัก
 • ICD-10 ก็จะมี 21 Chapters (ดูได้จาก Wiki)
 • External cause (E-Codes) คือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค แต่ตัวมันเองไม่ใช่โรค เช่นพวกรถชน ถูกพิษ ล้ม ฯลฯ ที่ต้องมีเพราะมีส่วนสำคัญในการวางแผนป้องกัน การลงข้อมูลหมวดนี้ไม่มีผลต่อ RW แต่ถ้าไม่ลงจะถือว่า incomplete
 • พวกนี้จะมี Code ยิบย่อยละเอียดอยู่ครับ ( Code ของเกิดอุบัติเหตุขณะอยู่บนเรืออะไรแบบนี้ก็มี โดนพายุทำร้ายแบบนี้ก็มี) เพราะงั้นสรุปว่าสำหรับเราที่มี coder ลงรหัสให้ ก็ลงข้อมูลให้ Coder ให้ละเอียดที่สุดครับ
 • ยกตัวอย่างความละเอียด เช่น V2442 Motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus, driver injured in traffic accident, while working for income (เก็บทุกรายละเอียดมาก – -“)
 • เกิดขึ้นที่ไหน เกิดขณะทำอะไรก็ต้องลง
 • Complications จากการรักษาทั้งทาง Medical และ Surgical ก็ต้องลงใน External cause ด้วย อันนี้ก็รายละเอียดเยอะครับ
 • หมวด Z คือภาวะทางสุขภาพ พวกสูบบุหรี่ กินเหล้า แต่ตัวมันเองไม่ใช่โรค ลงไปไม่เพิ่ม RW แต่ลงได้ก็ช่วยเรามองภาพรวมคนไข้

Tips & Tricks for Diagnosis Coding

 • ส่วนนี้จะเป็นเรื่องของเทคนิคการ search หา code ใน software เป็นหลัก อันนี้ดูได้ตามสไลด์เลยครับ
 • โรคบางโรคอาจใช้คำที่เราไม่คุ้น เช่น LBP –> Dorsalgia, Bacteremia -> septicaemia / sepsis, Oral candidiasis -> Candidal stomatitis, Enterocolitis -> Enteritis, colitis, gastroenteritis, etc., Liver failure -> Hepatic failure
 • Dual Code System คือ โรคบางโรคต้องอาศัยการมองหลายมุม เช่น มองว่าเกิดจากเชื้ออะไร vs มองว่าเกิดที่อวัยวะไหน พวกนี้จะมี + หรือ * อยู่ เป็นตัวบอกว่ามันเป็นรหัสคู่ เช่น PDx: B451 Cerebral Cryptococcosis ก็ต้องลง SDx เป็น G021 Meningitis in mycoses classified elsewhere ลงไปด้วย
 • Chemotherapy/Radiotherapy ถ้ามารับนอนรพ.น้อยกว่า 24 ชม. ให้ลง PDx เป็น Z511 Chemotherapy session หรือZ510 Radiotherapy session แต่ถ้านอนนานกว่า 24 ชม, ให้ลง PDx เป็น CA ที่เป็น แล้วเอา Z511 กับ Z510 ไปลงเป็น SDx

ICD-9-CM

 • มีแต่เลขไม่มีตัวอักษร ในสไลด์ก็จะมี Code ที่ใช้บ่อยๆให้ดูครับ
 • ที่สำคัญคือ On Ventilator น้อยกว่ากับมากกว่า 96 ชม. ได้ RW ไม่เท่ากัน

จบครับ

ปล.ยังอยากรู้ลึกกว่านี้ครับ ไว้โอกาสหน้าหาอ่านเพิ่มเติม

Advertisements

2 thoughts on “Diagnosis & Procedure Coding Fundamentals”

 1. เพิ่งเข้ามาเจอแฮะ..ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเขียนสรุปให้อ่านง่ายขึ้นและ broadcast สร้าง impact

  มีหมายเหตุนิดนึงครับจาก slide นั้น คือ
  – Slide นี้ทำมานานแล้ว จึงอาจมีบางส่วนไม่อัพเดต (เช่น ค่า RW ซึ่งแล้วแต่เวอร์ชั่นของ DRG) แต่หลักการลงรหัสโรคยังคงไม่แตกต่างกันครับ
  – สไลด์นี้เขียนขึ้นสำหรับ residents ในโรงเรียนแพทย์ (specifically, รามาธิบดี) เป็นหลัก content บางอย่างจึงอาจจะแตกต่างกันไปตามระบบที่ใช้ในการ code Dx
  – ความสำคัญของการลงรหัสโรคต่อค่า RW และเม็ดเงินที่ รพ. ได้รับ อาจขึ้นอยู่กับประเภทและระดับของโรงพยาบาลด้วย เช่น รพ.จังหวัด, รพ.ศูนย์ และโรงเรียนแพทย์ ซึ่งรับ refer จะได้รับการเบิกจ่ายเงินในบางระบบ (เช่น UC) ตาม DRG/RW แต่ รพช. ที่คนไข้ขึ้นทะเบียน อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ใช้เกณฑ์อะไรคิดค่าเบิกจ่าย
  – content ได้รับแนวคิดมาจากการนำเสนอของ รศ.นพ..อาทิตย์ อังกานนท์ ในรามาธิบดี และหนังสือคู่มือของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงรหัสโรคครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s